VyhledáváníVolná pracovní místa

V současné době jsou všechny pozice obsazeny. 

 

§  vedení seznamů pozvaných hostů na akce ČsOL a jejich aktualizace

§  zpracování a odeslání požadavků na zabezpečení akcí ČsOL cestou MO

§  odesílání a přijímání pošty, její třídění a vyřizování

§  sledování zpětné vazby na dopisy

§  tvorba dopisů

§  tvorba a rozesílání pozvánek na jednání a akce ČsOL

§  vedení evidence smluv a dohod

§  zakládání dokumentů a archivace (pošta, zápisy z jednání)

§  vedení malé pokladny (drobné výdaje jako např. pošta, kancelářské potřeby, aj.)

§  příprava harmonogramu pracovních schůzek a jednání tajemníků, členů statutárního orgánu

§  příprava pracovních jednání, služebních cest, a pracovních schůzek členů SO

§  pořizování písemného záznamu z pracovních jednání

§  zabezpečení služebních cest do tuzemska i zahraničí

§  příprava podkladů pro jednání SO, PRV, RV, jejich rozesílání

§  zabezpečení a evidence materiálu a odborných tiskovin sekretariátu

§  evidence žádostí o prostory ČsOL a zapůjčení klíčů

§  aktualizace webových stránek ČsOL o zápisy z jednání orgánů ČsOL

§  evidence a kontrola příchozích žádostí SZK

§  práce v MS SharePoint

§  obsluha telefonní ústředny a faxu – přijímání a přepojování.

PartneřiNavštivte© 2015 Českoslovenká obec legionářská
patka